Kılıç, H. (2021). Hz. Musa’nın Beddua İfadelerine Yönelik Kur’an-ı Kerim Merkezli Bir İnceleme: Yûnus Sûresi 88. Ayet Örneği. Marife, 21(1), 355 - 379. https://doi.org/10.33420/marife.916580