Bulgurcu, K. (2021). Bir Kıraat Âlimi ve Muhaddis Olarak Halef b. Hişâm. Marife, 21(1), 439 - 458. https://doi.org/10.33420/marife.917160