Çiftçi, M. H. (2021). Nişan Alameti Olarak Erkeklerin Altın Yüzük Kullanımıyla İlgili Güncel Fıkhî Tartışmalar. Marife, 21(1), 571 - 603. https://doi.org/10.33420/marife.881113