Ağırkaya, G. (2021). Modern Çağın Yitik Bir Değeri: Sekînet (Kur’an Merkezli Semantik Bir Analiz). Marife, 21(1), 151 - 178. https://doi.org/10.33420/marife.915226