Tığlıoğlu, M. Z. (2021). Tekfir, Teşbih ve Tecsim Bağlamında Selefî- Vahhabî Söylemin Çıkmazları. Marife, 21(1), 205 - 229. https://doi.org/10.33420/marife.883987