Özdemir, M. (2021). Türkiye’de Çağdaş İslâm’ın Düşünce Ekonomisi ve Değer Üretmenin Zorlukları. Marife, 21(1), 37 - 57. https://doi.org/10.33420/marife.861900