Çiftçi, M., & Şimşek, E. (2021). İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Okul Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli Örneği). Marife, 21(1), 279 - 301. https://doi.org/10.33420/marife.886765