Doğan, İshak. (2021). Transhümanizm: “Allah’ın Yarattığını Değiştirme” veya İnsana Karşı Şeytan 2.0. Marife, 21(1), 11 - 36. https://doi.org/10.33420/marife.895568