Ayaz, K. (2021). İstanbul’da Müsnid Bir Muhaddis; İbn Himmât ed-Dımaşkî (1175/1761). Marife, 21(1), 489 - 519. https://doi.org/10.33420/marife.900364