Tunçbilek, H. H. (2003). İslâm’ın Dışındaki Monoteist Düşünce ve İnançlarda Ulûhiyet Anlayışı. Marife, 3(1), 119-140. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343307