Macit, Y. (2003). Mu’tezile’nin Fıkıh Usûlündeki Yeri ve Etkisi. Marife, 3(3), 73-82. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343405