Durmuş, Z. (2003). Mu’tezilî Müfessir Zemahşerî’nin Muhkem ve Müteşâbih’e İlişkin Görüşlerinin Analitik İncelemesi. Marife, 3(3), 259-273. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343389