Coulson, N. J., & Koca, F. (2003). İslam Hukukunun Çatışma ve Gerilim Alanlarından Biri Olarak Vahiy ve Akıl. Marife, 3(3), 343-351. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343383