Haklı, Şaban. (2004). İbn Sînâ Felsefesinde "Fâil Neden"in (Etkin Neden), Nedensellik Sorunu Açısından İncelenmesi. Marife, 4(1), 121-137. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343441