Hıdır, Özcan. (2004). İlk Vahyin Gelişi Hadisi Bağlamında Varaka b. Nevfel’in Hz. Peygamber’e Dinî-Kültürel Etkisine Dair İddiaların Değerlendirilmesi. Marife, 4(2), 27-37. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343479