Kahraman, A. (2004). Klâsik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü -Eleştirel Bir Bakış-. Marife, 4(2), 59-80. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343483