Hatiboğlu, İbrahim. (2001). Hadis ve Sünnet Terimlerine Farklı Bir Yaklaşım: Fazlurrahman’ın Hadis ve Sünnet Ayırımı. Marife, 1(1), 33-47. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343096