Albayrak, İsmail. (2004). Erken Dönem Kurrâ ile İlgili Oryantalistik Bakış Açısının Eleştirel Değerlendirmesi. Marife, 4(2), 129-154. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343461