Genç, S. (2004). Halife El-Kâdir Döneminde Bağdat’ta Yaşanan Dinî-Siyasî Hadiseler ve Onun Sünnî Siyaseti. Marife, 4(2), 219-243. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343475