Borrmans, M., & Turan, S. (2004). Kur’ân-ı Kerîm ve Kitâb-ı Mukaddes’te Dinî Çoğulculuk ve Sınırları. Marife, 4(2), 267-278. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343465