Öztürk, M. (2004). Şiî ve Sünnî Müfessirlere Göre Ehl-i Beyt Kavramı. Marife, 4(3), 37-52. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343525