Güneş, K. (2001). Mu’tezilî Düşüncede Kur’ân’ın Yaratılmışlığıyla İlgili Belirlenen Aklî Çerçeve ve Bunun Bilimsel Değeri. Marife, 1(2), 73-98. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343130