Okumuş, M. (2004). Şiî ve Sünnî Müfessirlerin Ehl-i Beyt’le İlgili Bazı Ayetlere Yaklaşımları Üzerine. Marife, 4(3), 203-224. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343523