Yıldız, H. (2004). Ehl-i Beyt İnanışının Anadolu Alevîleri Üzerindeki İzdüşümleri. Marife, 4(3), 283-302. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343551