Uzunçarşılı, İsmail H., & Dadan, A. (2004). Osmanlılar’da Nakîbü’l-Eşraflık. Marife, 4(3), 431-438. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343541