Apak, A. (2005). Hz. Ali’nin İlk Dönem Siyasi Hadiselerdeki Rolü. Marife, 5(1), 123-144. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343555