Çift, S. (2005). Gazzalî Öncesi Mutasavvıfların Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’le İlgili Görüşleri. Marife, 5(1), 163-171. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343563