Karadaş, C. (2005). Mezhep-İsim Münasebeti ve Ehl-i Sünnet Topluluğuna verilen İsimlere Dair Bir Değerlendirme. Marife, 5(3), 7-24. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343643