Keleş, A. (2005). 73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme. Marife, 5(3), 25-45. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343647