Demircan, A. (2005). Ali b. Ebî Tâlib’in Siyasî Faaliyetleri Bağlamında Ehl-i Sünnetin Tarih Okuma Biçimi Üzerine. Marife, 5(3), 115-134. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343629