Martı, H. (2005). XVI. Yüzyıl Osmanlısında Bir Ehl-i Sünnet Müdafii: Birgivî Mehmed Efendi. Marife, 5(3), 287-298. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343655