Yavuz, A. (2005). Ehl-i Sünnet’e Göre Ehl-i Beyt’in Konumu -Sekaleyn Hadisi Üzerine Bir Değerlendirme-. Marife, 5(3), 333-360. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343679