Korkmaz, S. (2005). Sınırları Belirlenemeyen Dinî Bir Oluşum: Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat. Marife, 5(3), 377-392. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343651