Koşum, A. (2006). Ahkâm-ı Hamse ile Kant’ın Ödev Ahlâkını Ödeve Yaklaşımları Açısından Karşılaştırma Denemesi. Marife, 6(1), 77-95. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343695