Gezgin, A. G. (2006). "Müddessir, 74/4. Ayetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme "Nass-Olgu" Örtüşmesi ve "Yorum Etiği" Açısından. Marife, 6(1), 127-144. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343689