Evkuran, M. (2006). Ehl-i Sünnet Kelâm’ında Siyaset Anlayışı -Vücûbu’l-İmâme (Yönetimin Gerekliliği) Ekseninde Bir Değerlendirme-. Marife, 6(2), 21-38. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343717