Kılıç, M. (2006). Zihinsel Bir Patoloji: Medeniyet Algımız Açısından Oksidentalist Söylemin İmkânsızlığı/Köksüzlüğü. Marife, 6(3), 123-134. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343775