Dadan, A. (2006). XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sefirlerinin Avrupa Algısı (Kâfirlerin Cenneti). Marife, 6(3), 269-281. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343757