Halil, İmadüddin, & Güneş, K. (2006). Müslüman ve Öteki -Tarihsel Perspektiften Bakış-. Marife, 6(3), 283-312. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343759