Koç, M. (2001). Din Psikolojisi Açısından Psikanaliz ve Din Bağlamında S. Freud’un "Totem ve Tabu" Adlı Eseri Üzerine Bazı Tespitler. Marife, 1(3), 67-83. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343172