Kaplan, D. (2006). Arapların Gözünde Haçlı Seferleri, Amin Maalouf (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). Marife, 6(3), 459-460. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343767