Kuzudişli, B. (2007). "Men Kezebe Aleyye." Hadisi ve Lâfzen Mütevatir Meselesi. Marife, 7(1), 137-166. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343819