Konur, H. (2007). Bir Ahlâk Kitabı Olarak Mesnevî. Marife, 7(3), 215-224. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343907