Işık, H. (2007). Mevlânâ’nın Mesnevî’de Hıristiyanlığın Tahrifi ile İlgili Anlattığı Hikâyenin Sembolik Değeri. Marife, 7(3), 245-260. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343903