Güllüce, H. (2007). Mesnevî, Mesnevîhanlık ve Dârülmesnevîler. Marife, 7(3), 287-304. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343901