Bürgel, J. C., & Uluç, T. (2007). Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Gazellerinde İki Yapısal İlke: Vecd ve Kontrol. Marife, 7(3), 323-336. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343873