Göztepe, Y. (2007). Mevlânâ’da Benliğin Dönüşümü: Sülûk, Nuri Küçük. Marife, 7(3), 352-357. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343895