Bekiryazıcı, E. (2008). Bazı İslam Filozoflarının Tenasüh Nazariyesine Yaklaşımları. Marife, 8(1), 203-219. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343925