et-Tahâvî, E. C., & Karapınar, F. (2008). "Kur’ân’dan Başka Hiçbir Vahyin Bulunmadığı" Rivâyeti Üzerine. Marife, 8(1), 221-224. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343940