Macit, Y. (2008). Dini İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler. Marife, 8(2), 85-98. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343970